FLOU

FLOU

We offer expertise on planning and integrating traditional and new mobility services as a part of land use and transport systems. In our analysis we utilize a wide range of commercial and custom made tools. Our interdisciplinary team allows us to succeed on tasks involving various new technologies and methods.

Our core competencies include deep expertise in the field of transportation engineering, computer science, applied mathematics and economics. Our partnership-oriented approach allows us to tackle projects of any size.

Please contact our Managing Director Taina Haapamäki (taina.haapamaki [at] flou.io) for more information!

Services

Analytics

 • Demand models
 • Traffic forecasting
 • Simulation and routing
 • Impact analysis
 • Accessibility analysis
 • Service level analysis

Intelligent Transportation

 • New mobility services
 • System architectures
 • API definitions
 • Mobility service concepts
 • Technology consulting

Strategic planning

 • Transportation systems planning
 • Project evaluation
 • Needs analysis
 • Service modeling
 • Feasibility studies
 • Urban economics

 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo

Uutiset

 • Oletko Sinä uusi FLOUlainen?

  FLOU on vuonna 2016 perustettu itsenäinen, liikenteen asiantuntijapalveluihin, suunnitteluun ja riskienhallintaan erikoistunut konsulttitoimisto. Erikoisosaamistamme ovat vaativat liikennejärjestelmän suunnittelua tukevat vaikutusarviot, liikennetaloudelliset tarkastelut, arviointimenetelmien kehittäminen, älyliikenne ja kyberturvallisuus. Työmme koostuu projekteista; viimeisen vuoden aikana meitä ovat työllistäneet muun muassa useat raideliikenteen toimintaympäristön selvitykset, joukkoliikennesuunnitelmat, rahoitustarkastelut, poliittisten toimenpiteiden vaikutusarvioinnit, tiemaksutarkastelut, kaupunkitaloudelliset analyysit ja riskienhallinnan tehtävät. Uskomme, että […]

  Read more Oletko Sinä uusi FLOUlainen?

  Esiselvitykset Helsingin seudun tiemaksuista ovat valmistuneet

  Esiselvitykset Helsingin seudun tiemaksuista ovat valmistuneet. Vastasimme teknistoiminnallisesta esiselvityksestä, jonka pääpaino oli kartoittaa maksujärjestelmien toiminnallisuuksia ja toteutusvaihtoehtoja benchmark-tarkastelujen kautta sekä edellytyksiä tiemaksujen vaikutusarviointiin. Liikennemäärän ylittäessä väylälle ominaisen kapasiteetin ajoneuvot jonoutuvat, matka-ajat pidentyvät ja välityskyky romahtaa. Tiemaksut mahdollistavat tie- ja katuverkon suorituskyvyn optimoinnin. Kaikissa benchmark-kaupungeissa tiemaksujen taustalla on ollut laajempia yhteiskunnallisia tavoitteita, joiden saavuttamiseksi tiemaksut on […]

  Read more Esiselvitykset Helsingin seudun tiemaksuista ovat valmistuneet

  Saimaan mobiiliverkot palvelevat monia käyttötarkoituksia

  Saimaan syväväylällä mobiiliverkkoja hyödynnetään navigointiin ja väylänpitoon (esim. älypoijut), yhteydenpitoon alusten, satamaoperaattoreiden, viranomaisten ja varustamoiden välillä sekä vapaa-ajan käyttötarkoituksiin. Keskeisimmät käyttäjäryhmät ovat tiedonsiirtoverkkoihin pääasiassa tyytyväisiä. Vesiliikenteen alusten digitalisaatio ja tulevaisuudessa (mahdollinen) autonomisoituminen luovat kuitenkin syväväylälle haasteita tietoverkkojen näkökulmasta. Digitaalisessa murroksessa Saimaa voisi toimia monien erilaisten vesiliikenteen pilottien (esim. etäluotsaus) testialueena. Sisävesistönä Saimaa tarjoaa merialueita paremman mobiiliverkkojen kattavuuden, mikä mahdollistaa sovellusten testaamisen. Selvitimme tietoverkkotarpeita Etelä-Karjalan liiton toimeksiannosta. Työ on osa naviSaimaa-hanketta. […]

  Read more Saimaan mobiiliverkot palvelevat monia käyttötarkoituksia

  Sähköiset tieverkot keinona liikenteen päästöjen vähentämiseen

  Suomen tavoitteena on puolittaa liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä ja vuoteen 2045 mennessä liikenteen tulisi olla kokonaan päästötöntä. Tämä vaatii merkittäviä toimia tieliikenteessä, jonka päästöt muodostavat 93 % kaikista kotimaan liikenteen päästöistä. Yhtenä päästövähennyskeinona on esitetty  tieverkon sähköistämistä, mikä mahdollistaisi ajoneuvojen akkujen lataamisen ajon aikana. Nykytiedon ja  laaditun tarkastelun valossa sähköiset tieverkot voivat olla vaihtoehto […]

  Read more Sähköiset tieverkot keinona liikenteen päästöjen vähentämiseen

  Kävelyliikenteen vaikutukset esiin

  Kävelyllä on erityinen rooli liikennejärjestelmässä. Se on edullinen ja suurimmalle osalle käytettävissä oleva kulkumuoto. Vaikka matkan pääasiallinen kulkutapa olisi jokin muu, lähes jokainen matka sisältää kävelyä matkan alussa esimerkiksi parkkipaikalle tai joukkoliikennepysäkille ja matkan lopussa lopulliseen määränpäähän. Helsingin kaupungilla on useita hankkeita liittyen kävelyn edistämiseen kulkumuotona. Esimerkiksi Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmassa (2015) kiinnitetään huomiota kävelyyn kulkutapana […]

  Read more Kävelyliikenteen vaikutukset esiin
 • Saimaan kanavan sulkujen pidentämisen hankearviointi on valmistunut

  Saimaan kanava tarjoaa suoran kilpailukykyisen yhteyden Keski-Euroopan meri- ja sisävesisatamista lukuisiin Suomen sisämaan kaupunkeihin aina Joensuuhun ja Siilinjärvelle saakka. Kanava on tärkeä erityisesti Itä-Suomen metsäteollisuudelle, joka käyttää sitä sekä raakapuun tuontiin että lopputuotteiden vientiin. Alueen vientiteollisuuden kilpailukyvyn vahvistamiseksi Väylävirasto laati suunnitelman kanavan sulkujen pidentämisestä ja vedenpinnan nostamisesta. Suunnitellut muutokset mahdollistavat aluskohtaisen lastikoon kasvattamisen. FLOU laati […]

  Read more Saimaan kanavan sulkujen pidentämisen hankearviointi on valmistunut

  Tarkastelussa liikennejärjestelmätoimenpiteiden vaikutukset kasautumiseen ja yritysten tuottavuuteen

  Liikennejärjestelmän kehittämisen tiedetään vaikuttavan mm. työvoiman saatavuuteen ja kuljetuskustannuksiin, mutta sillä on vaikutusta myös osaamisen leviämiseen ja alihankintaketjujen erikoistumismahdollisuuksiin kasautumisen (agglomeraatio) kautta. Kasautumisella tarkoitetaan taloudellisen toiminnan alueellista keskittymistä. Kasautumisen taustalla on mikrotasoisia yritysten toimintaan liittyviä tekijöitä. Liikennejärjestelmätoimenpiteillä vaikutetaan yritysten välisiin yhteyksiin, työmarkkinoiden vuorovaikutusmekanismeihin sekä tiedon ja osaamisen syntymiseen, leviämiseen ja kumuloitumiseen. Liikenne- ja viestintäministeriön ja […]

  Read more Tarkastelussa liikennejärjestelmätoimenpiteiden vaikutukset kasautumiseen ja yritysten tuottavuuteen

  Liikenneinfrahankkeiden tuottamien vaikutusten hyödyntäminen osana hankkeiden rahoitusta

  Liikenneinfrastruktuurin rahoitus on merkittävä yhteiskunnallinen haaste niin valtiolle, kuin kaupungeille ja kunnille. Perinteisen puhtaan talousarviopohjaisen budjettirahoituksen mahdollisuudet uusien ja kustannuksiltaan mittavien infrahankkeiden rahoituksessa ovat rajalliset. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) hanke LiVaRa etsii keinoja vaikutusten hyödyntämiseen osana hankkeiden rahoitusta. Työn tavoitteena on tunnistaa liikenneinfrahankkeiden rahoitus- ja toimitusmallit ja niiden soveltuvuus erilaisten liikennehankkeiden toteuttamiseen. Työssä […]

  Read more Liikenneinfrahankkeiden tuottamien vaikutusten hyödyntäminen osana hankkeiden rahoitusta

  Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen toteuttajaosapuolet on valittu

  Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen toteuttajaosapuolet on valittu. Raitiotie täydentää Helsingin kestävän liikkumisen raideverkostoa ja tukee Helsingin visiota olla maailman toimivin kaupunki. Valmistuessaan uusi raitiotieyhteys tarjoaa sujuvan yhteyden reitille Nihti–Kalasataman metroasema–Vallilanlaakso–Pasila ja yhdistää olemassa olevat raitiotie-, metro- ja lähijunaverkot toisiinsa. Olemme mukana Karaatti-allianssissa yhdessä GRK Infra Oy:n, GRK Rail Oy:n, AFRY Finland Oy:n ja Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy:n […]

  Read more Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen toteuttajaosapuolet on valittu

  RATA2020 kerää raideliikenteen asiantuntijat Tampereelle 21.-22.1.

  Olemme mukana RATA2020-tapahtumassa 21.-22.1. Tampereella. Lavalle nousevat asiantuntijamme Taina Haapamäki ja Touko Väänänen aiheinaan kaupunkiraidehankkeiden vaikutusarvioinnin kehittäminen sekä liikennehankkeiden vaikutukset asuntojen ja toimistojen hintoihin. Mukana on lisäksi suhteellisen uusi floulainen, projektipäällikkö Tuomo Lapp. Osaamisalueemme kattaa laajasti raideliikenteen. Vuosien varrella olemme tuottaneet tietoa päätöksentekoon mm. seuraavissa toimeksiannoissa: Rataliikenteen ohjauksen palvelumäärittely (Liikennevirasto 2016) Kantakaupungin joukkoliikenteen kehittämisselvitys (Helsinki […]

  Read more RATA2020 kerää raideliikenteen asiantuntijat Tampereelle 21.-22.1.