FLOU mukana Vantaan liikennepiloteissa

FLOU mukana Vantaan liikennepiloteissa

FLOU on mukana Vantaan kaupungin projektissa selvittämässä uusia tapoja kerätä liikennetietoa. Pilotti toteutetaan Tammiston ja Pakkalan alueella kolmen muun pilotin kanssa samaan aikaan. Pilotissa selvitetään ihmisten halukkuutta tarjota liikkumistietoaan kaupungin käyttöön ja tapoja analysoida tätä liikkujilta saatavaa tietoa. http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/475674-vantaan-painajaismaisiin-ruuhkiin-etsitaan-helpotusta-liikennetta-tutkitaan-uusin