Liikenteen ja maankäytön vaikutusten arvioinnissa on kehitettävä menetelmien lisäksi yhteistyötä ja viestintää

Liikenteen ja maankäytön vaikutusten arvioinnissa on kehitettävä menetelmien lisäksi yhteistyötä ja viestintää

Esiselvitys maankäyttöön liittyvien vaikutusten arvioinnin kehittämisestä osana liikenneväylähankkeiden hankearviointia on valmistunut. Liikenneväylähankkeilla on erilaisia vaikutuksia  maankäyttöön  ja  yhdyskuntarakenteeseen, mutta niiden käsittelyyn hankearvioinnissa tai muissa arvioinneissa ei kaikilta osin ole selviä tai yhtenäisiä menettelyjä. Tilanteen parantamiseksi ehdotetaan vaikutusarvioinnin kehittämistä niin liikenteen, maankäytön ja yhdyskuntarakenteen vaikutuksien ymmärtämiseksi. Arviointimenetelmät voisivat olla yhteisiä, jolloin säästyisi menetelmien kehitysvaivaa ja tulokset […]