Liikenteen ja maankäytön vaikutusten arvioinnissa on kehitettävä menetelmien lisäksi yhteistyötä ja viestintää

Esiselvitys maankäyttöön liittyvien vaikutusten arvioinnin kehittämisestä osana liikenneväylähankkeiden hankearviointia on valmistunut. Liikenneväylähankkeilla on erilaisia vaikutuksia  maankäyttöön  ja  yhdyskuntarakenteeseen, mutta niiden käsittelyyn hankearvioinnissa tai muissa arvioinneissa ei kaikilta osin ole selviä tai yhtenäisiä menettelyjä. Tilanteen parantamiseksi ehdotetaan vaikutusarvioinnin kehittämistä niin liikenteen, maankäytön ja yhdyskuntarakenteen vaikutuksien ymmärtämiseksi. Arviointimenetelmät voisivat olla yhteisiä, jolloin säästyisi menetelmien kehitysvaivaa ja tulokset olisivat vertailukelpoisia keskenään. Jatkoaskeleina ehdotettiin toimenpiteitä, joita kuntien ja ministeriöiden tulisi edistää.

Menetelmien kehittämisen ohella on tärkeää luoda yhteistyökulttuuria liikenteen ja maankäytön asiantuntijoiden välille, kehittää analyysitulosten viestintätapoja, luoda päätöksentekoprosesseja sekä varmistaa menetelmäkehityksen pitkäjänteinen rahoitus.

Työ tehtiin Liikennevirastolle yhteistyössä Linea Konsultit Oy:n kanssa. Loppuraportti on luettavissa Liikenneviraston sivuilta klikkaamalla tästä.