NeMo-mallit käytössä autojen yhteiskäyttöpalvelujen arvioinnissa

NeMo-mallit käytössä autojen yhteiskäyttöpalvelujen arvioinnissa

Selvitys ”Autolla yhdessä – jakamisen mahdollisuuksista” on valmistunut. Työssä keskityttiin erilaisten autojen yhteiskäyttöpalvelumallien tarkasteluun ja niiden yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Tavoitteena oli löytää yhteiskunnan kannalta parhaat yhteiskäyttöisyyden mallit. FLOUn NeMo-malleilla (New Mobility) arvioitiin yhteiskäyttömallien potentiaalia ja vaikutuksia Helsingin seudulla. Mallien perusteella selvityksessä todetaan, että suurin maksuhalukkuus yhteiskäyttöautoista on seudun reuna-alueilla, mutta suurin liiketoimintapotentiaali seudun keskuksissa tiheästi asutuilla alueilla. […]

Autolla yhdessä? Yhteiskäyttöpalveluiden vaikutukset ovat riippuvaisia politiikkatoimenpiteistä

Autolla yhdessä? Yhteiskäyttöpalveluiden vaikutukset ovat riippuvaisia politiikkatoimenpiteistä

Selvitys jakamisen mahdollisuuksista on valmistunut. Selvitystyön tavoitteeksi asetettiin jaettujen kyytien ja yhteiskäyttöautojen hallinnan ja operoinnin kannalta keskeisten elementtien tunnistaminen sekä mahdolliset toimijat ja niiden roolit palvelujen tuottamisessa.  Johtopäätösten  pohjaksi  tehtiin  yhteiskäyttöisten  palvelujen  vaikuttavuusarviointi, joka perustuu vuoden 2030 liikenne-ennusteisiin ja FLOUn kehittämiin jakamistalouden markkinamalleihin. Yleisenä havaintona saatiin, että sekä kyytien jakamisen, että autojen yhteiskäytön suurin maksuhalukkuus […]