NeMo-mallit käytössä autojen yhteiskäyttöpalvelujen arvioinnissa

Selvitys ”Autolla yhdessä – jakamisen mahdollisuuksista” on valmistunut. Työssä keskityttiin erilaisten autojen yhteiskäyttöpalvelumallien tarkasteluun ja niiden yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Tavoitteena oli löytää yhteiskunnan kannalta parhaat yhteiskäyttöisyyden mallit. FLOUn NeMo-malleilla (New Mobility) arvioitiin yhteiskäyttömallien potentiaalia ja vaikutuksia Helsingin seudulla. Mallien perusteella selvityksessä todetaan, että suurin maksuhalukkuus yhteiskäyttöautoista on seudun reuna-alueilla, mutta suurin liiketoimintapotentiaali seudun keskuksissa tiheästi asutuilla alueilla. Helsingin seudulla yhteiskäyttöautojen potentiaali on jopa kymmeniä miljoonia matkoja vuodessa.

Työ tehtiin HSL:n tilauksesta yhteistyössä Solita Oy:n, Route 96 Consulting Oy:n ja Tmi VT Pekka Aallon kanssa. Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 -suunnitelma valmistuu keväällä 2019. Selvitys on suunnitelman taustavalmistelua ja siihen voi tutustua MAL 2019 -sivuilla tästä. Raportin esittelykalvot löytyvät täältä. Itse MAL 2019 suunnitelmaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa https://www.hsl.fi/mal/mal-2019.