Robottibussit tulevat ennemmin tai myöhemmin – miten varaudumme?

SOHJOA-lopputapahtuma järjestettiin 25.5. Aalto Design Factorylla, missä FLOU:n Sami Mäkinen esitteli uusinta osaamista robottibussien huomioimisesta liikenteen strategisessa suunnittelussa. Ennen kaikkea robottibussien ominaisuudet määrittävät, millaisia vaikutuksia niillä on liikennejärjestelmään, yhteiskuntaan ja yksittäiseen kuluttajaan. Kriittisiä ominaisuuksia ovat mm. turvallisuus, kapasiteetti, nopeus, tilantarve, kustannukset ja käyttäjäkokemuksen eri aspektit. Näköpiirissä ei ole, että korkeakapasiteettiset runkolinjat, kuten paikallisjunat, olisivat korvattavissa robottibusseilla. Oikealla suunnittelulla robottibusseilla on mahdollista tukea kestävä liikennejärjestelmää liityntäliikenneratkaisuin. Parhaimmillaan robottibussit edistävät henkilöautoriippumattomuutta ja mahdollistavat matkustajalle vapauden valita paras mahdollinen kulkumuoto päivän matkojen jokaiselle osalle.

Tulevaisuuden suunnittelu on ennakointia, jonka tarkoituksena on varmistaa parhaiden ratkaisujen valinta kauempana tulevaisuudessa ja ehkäistä nykytilanteen hukkainvestointeja. FLOU jatkaa osaltaan robottiautoihin liittyvien ennakointityökalujen kehittämistä tarjotakseen suunnitteluun ja päätöksentekoon apuvälineitä.  Jo nyt FLOUn NeMo-malleilla (New Mobility) on mahdollista selvittää parhaita alueita robottibussilinjojen operointiin. Kehitystyö jatkuu SOHJOA Baltic-projektissa, jossa tutkitaan, edistetään ja pilotoidaan kuskittomien, sähköisten automaattiminibussien käyttöä osana julkisen liikenteen palveluja, sekä ROBUSTA-projektissa, joka kehittää robottibussien etäoperointijärjestelmää.

Sami Mäkisen esitys on ladattavissa täältä.

Uutisen kuva: Oscar Nissin