Strateginen data liikennejärjestelmäsuunnittelun tukena

Strateginen data liikennejärjestelmäsuunnittelun tukena

Osana MAL 2019 -suunnitelman laatimista FLOU selvitti yhdessä HSL:n kanssa, mitä dataa tarvitaan liikenteen operatiivisen ja strategisen kehittämisen tueksi nyt ja tulevaisuudessa. Työssä selvitettiin tarvittava data ja tietorakenteet Helsingin seudun liikennejärjestelmän optimoimiseksi, määritettiin datan roolia julkishyödykkeenä sekä arvioitiin datan omistajuuteen ja sääntelyyn liittyviä malleja. Selvitys liikenteen strategisesta datasta on julkaistu HSL:n sivuilla. https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/20180920_strada_aineisto_final.pdf