Selvitys Kerava-Nikkilä-radan henkilöliikenteestä

Selvitys Kerava-Nikkilä-radan henkilöliikenteestä

Selvitys Kerava-Nikkilä-radan henkilöliikenteestä on valmistunut Selvityksen tehtävänä oli päivittää vuonna 2015 laadittu Kerava–Nikkilä-radan henkilöliikenteen tarveselvitys, tarkentaa lyhyen aikavälin bussivaihtoehdon suunnittelua sekä tuottaa päätöksenteon tueksi lisätietoja rataosan henkilöliikenteelle avaamisen vaikutuksista. Työssä arvioitiin radan henkilöliikenteen kannattavuutta eri maankäyttöskenaarioissa ja luotiin kehittämispolku siitä, millä konkreettisilla askeleilla radan henkilöliikenne on mahdollista aloittaa. Työ palvelee MAL 2019 -suunnitelman laadintaa. Loppuraportti […]