Raide-Jokerin vaikutuksista uutta tietoa

Raide-Jokeri on Helsingin ja Espoon välille suunniteltu kehämäinen pikaraitiolinja, joka toteutuessaan korvaisi nykyisen bussilla liikennöidynrunkolinjan 550. Tässä hankearvioinnissa Raide-Jokerin toteuttamisen yhteiskuntataloudellista kannattavuutta on verrattu nykyisen runkolinjan 550 liikenteen jatkamiseen ja kehittämiseen.

Raide-Jokerin tärkeimpiä tavoitteita ovat maankäytön tiivistäminen ja poikittaisen joukkoliikenteen parantaminen kasvattamalla kapasiteettia japarantamalla liikennöinnin luotettavuutta. Raide-Jokerin käytävän asukasmäärän ennustetaan kasvavan noin 70 000 asukkaalla vuoteen 2050 mennessä, mikä kasvattaa liikennejärjestelmän kuormitusta.

Suunnittelu on tuottanut uutta tietoa Raide-Jokerin liikenteellisistä ominaisuuksista. Lisäksi käynnissä olevan MAL 2019 -prosessin aikana suunnitelmia Helsingin seudun maankäytön ja liikennejärjestelmänkehittämisestä on päivitetty ja seudun liikenne-ennustejärjestelmää (HELMET) on kehitetty tuoreimpien liikkumistutkimusten tulosten perusteella.

FLOU selvitti Raide-Jokerin vaikutuksia hankkeen päätöksentekoa varten HKL:n toimeksiannosta. Hankearviointi löytyy sivulta https://raidejokeri.info/wp-content/uploads/2019/01/RJ_000_KPT-PRJ_Raportti-hankearviointi-ID-24372.pdf