Pohjois-Savon työmatkaliikenteeseen etsitään uusia ratkaisuja

Pohjois-Savossa kehitetään työmatkaliikenteen palveluja ja keinopaletti on tällä kertaa harvinaisen avoin. Erityisenä haasteena maakunnassa ovat opiskelijoiden työssäoppimisen liikenneyhteydet, sillä ilman ajokorttia tai mahdollisuutta henkilöauton käyttöön on mahdotonta ottaa vastaan kauempana olevaa työssäoppimis- tai harjoittelupaikkaa.

Esimerkiksi Iisalmi-Vieremä-yhteysväliä pendelöiville vuorotyöläisille nykyiset joukkoliikennepalvelut sopivat heikosti. Keväällä 2018 FLOU toimitti yhdessä kumppaninsa Perille-palvelun kanssa laajan selvityksen työmatkojen yhdistettävyydestä sekä olemassa olevien liikkumispalvelujen teknisistä valmiuksista liittyä osaksi yhdistelmäpalveluja (MaaS).

Selvityksessä erityisesti Vieremän kumppanuuskylä ja Suonenjoki-Iisveden alue nousivat esiin alueina, joiden liikkumispalveluissa olisi kehitettävää ja joiden kysyntäpotentiaalit mahdollistaisivat tarjonnan kasvattamisen. Jatkotyönä FLOU selvitti syksyllä 2018 työmatkaliikenteeseen liittyviä toiveita.

Töiden lopputuloksena syntyi valikoima suosituksia jatkotoimenpiteiksi. Osa yhteysväleistä mahdollistaa kuljettajallisten palveluiden kehittämisen, osan on syytä tukeutua kimppakyytiratkaisuihin. Projektien esittelyaineistot ovat luettavissa linkistä
https://foresavo.fi/pohjois-savon-maas-pilotin-loppuraportti-ja-aineisto/

Pohjois-Savon ELY-keskus on aloittanut prosessin Iisalmi-Vieremä-työmatkalinjan kehittämisestä vuorotyöläisten tarpeisiin.