Liikennehankkeiden kiinteistömarkkinavaikutukset

Suomessa käydään aktiivisesti keskustelua liikennehankkeiden taloudellisista vaikutuksista. Liikennejärjestelmään investoitiin vuosina 2015–2017 noin 1,4 miljardia euroa vuodessa. Päätetyt ja suunnitteilla olevat suuret raideliikenneinvestoinnit ovat synnyttäneet kiinnostusta hankkeista aiheutuviin kiinteistökehityshyötyihin. Uudessa selvityksessä tunnistetaan suuntaviivoja liikennehankkeiden kiinteistömarkkinavaikutusten arviointiin.

FLOU Oy, Kaupunkitutkimus TA Oy ja Aalto-yliopisto toteuttivat yhteistyössä tutkimuksen liikennehankkeiden kiinteistömarkkinavaikutuksista. Tutkimuksen toimeksiantajina toimivat Rakennusteollisuus RT, Liikenne- ja viestintäministeriö, Väylävirasto, Elinkeinoelämän keskusliitto, Helsingin seudun liikenne, Suomen Kuntaliitto, Rakennusliitto, RAKLI ja Suomen Yrittäjät. Tutkimus on saanut rahoitusta Teollisuuden ja Työnantajain keskusliiton (TT) -säätiöltä.

Tutkimusraportti on julkaistu sivulla www.flou.io/kiinto