Liikenteen sosiaaliset vaikutukset esillä suunnittelussa

Liikenteen sosiaaliset vaikutukset esillä suunnittelussa

FLOUn salainen ase VTM Taru Pakkanen työstää paraikaa Aalto-yliopiston maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan maisteriohjelman diplomityötään liikenteen sosiaalisista vaikutuksista. Työ on osa Helsingin seudun MAL-suunnitelman vaikutusten arvioinnin kehittämistyötä. Liikenne vaikuttaa yksilöiden ja väestöryhmien elämänlaatuun, terveyteen ja valintoihin. Liikenteen sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa esillä ovat erityisesti yksilöiden liikkumismahdollisuudet, terveysvaikutukset, yhteisövaikutukset sekä se, miten vaikutukset jakautuvat yhteiskunnassa. Työssä kartoitetaan, […]