Liikenteen sosiaaliset vaikutukset esillä suunnittelussa

FLOUn salainen ase VTM Taru Pakkanen työstää paraikaa Aalto-yliopiston maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan maisteriohjelman diplomityötään liikenteen sosiaalisista vaikutuksista. Työ on osa Helsingin seudun MAL-suunnitelman vaikutusten arvioinnin kehittämistyötä.

Liikenne vaikuttaa yksilöiden ja väestöryhmien elämänlaatuun, terveyteen ja valintoihin. Liikenteen sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa esillä ovat erityisesti yksilöiden liikkumismahdollisuudet, terveysvaikutukset, yhteisövaikutukset sekä se, miten vaikutukset jakautuvat yhteiskunnassa.

Työssä kartoitetaan, miten liikenteen sosiaalisten vaikutusten arviointia tulisi kehittää osana MAL-vaikutusarviointia, laaditaan tapaustarkastelu MAL 2019 -suunnitelman lähtökohdista sekä tunnistetaan tietovarantojen kehittämisen tarpeet. Lisäksi tunnistetaan, miten vaikutuksia voidaan tarkastella sekä ohjelma- että hanketasolla.  Työssä hyödynnetään Helsingin seudun HELMET-liikenne-ennustemallia. Työn tuloksena laaditaan suositus siitä, miten vaikutuksia tulisi jatkossa tarkastella Helsingin seudun MAL-suunnittelussa.

Työ valmistuu tammikuussa. Stay tuned!