Liikenneinfrahankkeiden tuottamien vaikutusten hyödyntäminen osana hankkeiden rahoitusta

Liikenneinfrahankkeiden tuottamien vaikutusten hyödyntäminen osana hankkeiden rahoitusta

Liikenneinfrastruktuurin rahoitus on merkittävä yhteiskunnallinen haaste niin valtiolle, kuin kaupungeille ja kunnille. Perinteisen puhtaan talousarviopohjaisen budjettirahoituksen mahdollisuudet uusien ja kustannuksiltaan mittavien infrahankkeiden rahoituksessa ovat rajalliset. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) hanke LiVaRa etsii keinoja vaikutusten hyödyntämiseen osana hankkeiden rahoitusta. Työn tavoitteena on tunnistaa liikenneinfrahankkeiden rahoitus- ja toimitusmallit ja niiden soveltuvuus erilaisten liikennehankkeiden toteuttamiseen. Työssä […]

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen toteuttajaosapuolet on valittu

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen toteuttajaosapuolet on valittu

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen toteuttajaosapuolet on valittu. Raitiotie täydentää Helsingin kestävän liikkumisen raideverkostoa ja tukee Helsingin visiota olla maailman toimivin kaupunki. Valmistuessaan uusi raitiotieyhteys tarjoaa sujuvan yhteyden reitille Nihti–Kalasataman metroasema–Vallilanlaakso–Pasila ja yhdistää olemassa olevat raitiotie-, metro- ja lähijunaverkot toisiinsa. Olemme mukana Karaatti-allianssissa yhdessä GRK Infra Oy:n, GRK Rail Oy:n, AFRY Finland Oy:n ja Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy:n […]