Liikenneinfrahankkeiden tuottamien vaikutusten hyödyntäminen osana hankkeiden rahoitusta

Liikenneinfrahankkeiden tuottamien vaikutusten hyödyntäminen osana hankkeiden rahoitusta

Liikenneinfrastruktuurin rahoitus on merkittävä yhteiskunnallinen haaste niin valtiolle, kuin kaupungeille ja kunnille. Perinteisen puhtaan talousarviopohjaisen budjettirahoituksen mahdollisuudet uusien ja kustannuksiltaan mittavien infrahankkeiden rahoituksessa ovat rajalliset. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) hanke LiVaRa etsii keinoja vaikutusten hyödyntämiseen osana hankkeiden rahoitusta. Työn tavoitteena on tunnistaa liikenneinfrahankkeiden rahoitus- ja toimitusmallit ja niiden soveltuvuus erilaisten liikennehankkeiden toteuttamiseen. Työssä […]