Liikenneinfrahankkeiden tuottamien vaikutusten hyödyntäminen osana hankkeiden rahoitusta

Liikenneinfrastruktuurin rahoitus on merkittävä yhteiskunnallinen haaste niin valtiolle, kuin kaupungeille ja kunnille. Perinteisen puhtaan talousarviopohjaisen budjettirahoituksen mahdollisuudet uusien ja kustannuksiltaan mittavien infrahankkeiden rahoituksessa ovat rajalliset.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) hanke LiVaRa etsii keinoja vaikutusten hyödyntämiseen osana hankkeiden rahoitusta.

Työn tavoitteena on tunnistaa liikenneinfrahankkeiden rahoitus- ja toimitusmallit ja niiden soveltuvuus erilaisten liikennehankkeiden toteuttamiseen. Työssä tuotetaan ehdotukset mallien käyttöönottoon ja kehittämiseen.

Mukana tiimissä FLOU Oy, PBI Research Institute Oy, Kaupunkitutkimus TA Oy, Ympäristölakiasiaintoimisto Ekroos & Kiviniemi Oy ja Faltera Oy.

Työ alkaa huhtikuussa 2020 ja valmistuu helmikuussa 2021.