Sähköiset tieverkot keinona liikenteen päästöjen vähentämiseen

Suomen tavoitteena on puolittaa liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä ja vuoteen 2045 mennessä liikenteen tulisi olla kokonaan päästötöntä. Tämä vaatii merkittäviä toimia tieliikenteessä, jonka päästöt muodostavat 93 % kaikista kotimaan liikenteen päästöistä. Yhtenä päästövähennyskeinona on esitetty  tieverkon sähköistämistä, mikä mahdollistaisi ajoneuvojen akkujen lataamisen ajon aikana.

Nykytiedon ja  laaditun tarkastelun valossa sähköiset tieverkot voivat olla vaihtoehto päästövähennyksiin erityisesti kuorma-autoissa ja  pitkän matkan linja-autoliikenteessä. Keskeisimpinä hidasteina sähköisten tieverkkojen  yleistymiselle ovat suuret investointikustannukset ja pitkä  sitoutuminen vielä  kehittyvään teknologiaan. Lopulta sähköistämisen toteuttamiskelpoisuutta ohjaa päästövähennystavoitteiden kunnianhimo, käytössä olevat muut keinot tavoitteiden saavuttamiseksi sekä tieverkon sähköistämisen kannattavuus suhteessa muihin keinoihin.

Selvitimme tieverkon sähköistämisen mahdollisuuksia Väyläviraston toimeksiannosta yhdessä Gaia Consultingin kanssa. Työn loppuraportti löytyy:

https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_2020-40_tieverkon_sahkoistamisen_web.pdf