Esiselvitykset Helsingin seudun tiemaksuista ovat valmistuneet

Esiselvitykset Helsingin seudun tiemaksuista ovat valmistuneet

Esiselvitykset Helsingin seudun tiemaksuista ovat valmistuneet. Vastasimme teknistoiminnallisesta esiselvityksestä, jonka pääpaino oli kartoittaa maksujärjestelmien toiminnallisuuksia ja toteutusvaihtoehtoja benchmark-tarkastelujen kautta sekä edellytyksiä tiemaksujen vaikutusarviointiin. Liikennemäärän ylittäessä väylälle ominaisen kapasiteetin ajoneuvot jonoutuvat, matka-ajat pidentyvät ja välityskyky romahtaa. Tiemaksut mahdollistavat tie- ja katuverkon suorituskyvyn optimoinnin. Kaikissa benchmark-kaupungeissa tiemaksujen taustalla on ollut laajempia yhteiskunnallisia tavoitteita, joiden saavuttamiseksi tiemaksut on […]

Saimaan mobiiliverkot palvelevat monia käyttötarkoituksia

Saimaan mobiiliverkot palvelevat monia käyttötarkoituksia

Saimaan syväväylällä mobiiliverkkoja hyödynnetään navigointiin ja väylänpitoon (esim. älypoijut), yhteydenpitoon alusten, satamaoperaattoreiden, viranomaisten ja varustamoiden välillä sekä vapaa-ajan käyttötarkoituksiin. Keskeisimmät käyttäjäryhmät ovat tiedonsiirtoverkkoihin pääasiassa tyytyväisiä. Vesiliikenteen alusten digitalisaatio ja tulevaisuudessa (mahdollinen) autonomisoituminen luovat kuitenkin syväväylälle haasteita tietoverkkojen näkökulmasta. Digitaalisessa murroksessa Saimaa voisi toimia monien erilaisten vesiliikenteen pilottien (esim. etäluotsaus) testialueena. Sisävesistönä Saimaa tarjoaa merialueita paremman mobiiliverkkojen kattavuuden, mikä mahdollistaa sovellusten testaamisen. Selvitimme tietoverkkotarpeita Etelä-Karjalan liiton toimeksiannosta. Työ on osa naviSaimaa-hanketta. […]