Saimaan mobiiliverkot palvelevat monia käyttötarkoituksia

Saimaan mobiiliverkot palvelevat monia käyttötarkoituksia

Saimaan syväväylällä mobiiliverkkoja hyödynnetään navigointiin ja väylänpitoon (esim. älypoijut), yhteydenpitoon alusten, satamaoperaattoreiden, viranomaisten ja varustamoiden välillä sekä vapaa-ajan käyttötarkoituksiin. Keskeisimmät käyttäjäryhmät ovat tiedonsiirtoverkkoihin pääasiassa tyytyväisiä. Vesiliikenteen alusten digitalisaatio ja tulevaisuudessa (mahdollinen) autonomisoituminen luovat kuitenkin syväväylälle haasteita tietoverkkojen näkökulmasta. Digitaalisessa murroksessa Saimaa voisi toimia monien erilaisten vesiliikenteen pilottien (esim. etäluotsaus) testialueena. Sisävesistönä Saimaa tarjoaa merialueita paremman mobiiliverkkojen kattavuuden, mikä mahdollistaa sovellusten testaamisen. Selvitimme tietoverkkotarpeita Etelä-Karjalan liiton toimeksiannosta. Työ on osa naviSaimaa-hanketta. […]