Esiselvitykset Helsingin seudun tiemaksuista ovat valmistuneet

Esiselvitykset Helsingin seudun tiemaksuista ovat valmistuneet. Vastasimme teknistoiminnallisesta esiselvityksestä, jonka pääpaino oli kartoittaa maksujärjestelmien toiminnallisuuksia ja toteutusvaihtoehtoja benchmark-tarkastelujen kautta sekä edellytyksiä tiemaksujen vaikutusarviointiin.

Liikennemäärän ylittäessä väylälle ominaisen kapasiteetin ajoneuvot jonoutuvat, matka-ajat pidentyvät ja välityskyky romahtaa. Tiemaksut mahdollistavat tie- ja katuverkon suorituskyvyn optimoinnin. Kaikissa benchmark-kaupungeissa tiemaksujen taustalla on ollut laajempia yhteiskunnallisia tavoitteita, joiden saavuttamiseksi tiemaksut on nähty tehokkaimpana toimenpiteenä.

Tiemaksuihin on käytössä useita erilaisia toisiaan tukevia teknologioita. Vaikutusarvioinnin osalta tärkeimmäksi kehityskohteeksi nostetaan matkan lähtöajan valintamallien ja sitä kautta ruuhkien ajallista leviämistä kuvaavien mallien kehittäminen.

Tiedote ja Q&A: https://www.sttinfo.fi/uutishuone/hslhelsinginseudunliikenne?publisherId=4396

Esiselvitykset: https://www.hsl.fi/mal/mal-2019-jatkoselvitykset