Tulossa kaikkien aikojen liikennesyksy!

Tulossa kaikkien aikojen liikennesyksy!

Tuleva syksy on Suomessa jännittävää liikenneaikaa. Pääosa liikennepalvelulain ensimmäisestä vaiheesta astui voimaan heinäkuun alussa ja sen ensimmäisiä vaikutuksia on jo ehditty kokemaan ja puimaan julkisuudessa. Syksylle on luvassa myös useita mielenkiintoisia liikennealan konferensseja. Olemme mukana seuraavissa konferenssissa: Väylät ja liikenne -päivät järjestetään Tampereella 5.-6.9. ja tiedossa on jälleen laaja kattaus mielenkiintoisia esityksiä liikenteen tulevaisuudesta automaattiajamiseen ja tietoon ja sen […]

Robottibussit tulevat ennemmin tai myöhemmin – miten varaudumme?

Robottibussit tulevat ennemmin tai myöhemmin – miten varaudumme?

SOHJOA-lopputapahtuma järjestettiin 25.5. Aalto Design Factorylla, missä FLOU:n Sami Mäkinen esitteli uusinta osaamista robottibussien huomioimisesta liikenteen strategisessa suunnittelussa. Ennen kaikkea robottibussien ominaisuudet määrittävät, millaisia vaikutuksia niillä on liikennejärjestelmään, yhteiskuntaan ja yksittäiseen kuluttajaan. Kriittisiä ominaisuuksia ovat mm. turvallisuus, kapasiteetti, nopeus, tilantarve, kustannukset ja käyttäjäkokemuksen eri aspektit. Näköpiirissä ei ole, että korkeakapasiteettiset runkolinjat, kuten paikallisjunat, olisivat korvattavissa robottibusseilla. […]

NeMo-mallit käytössä autojen yhteiskäyttöpalvelujen arvioinnissa

NeMo-mallit käytössä autojen yhteiskäyttöpalvelujen arvioinnissa

Selvitys ”Autolla yhdessä – jakamisen mahdollisuuksista” on valmistunut. Työssä keskityttiin erilaisten autojen yhteiskäyttöpalvelumallien tarkasteluun ja niiden yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Tavoitteena oli löytää yhteiskunnan kannalta parhaat yhteiskäyttöisyyden mallit. FLOUn NeMo-malleilla (New Mobility) arvioitiin yhteiskäyttömallien potentiaalia ja vaikutuksia Helsingin seudulla. Mallien perusteella selvityksessä todetaan, että suurin maksuhalukkuus yhteiskäyttöautoista on seudun reuna-alueilla, mutta suurin liiketoimintapotentiaali seudun keskuksissa tiheästi asutuilla alueilla. […]

Liikenteen ja maankäytön vaikutusten arvioinnissa on kehitettävä menetelmien lisäksi yhteistyötä ja viestintää

Liikenteen ja maankäytön vaikutusten arvioinnissa on kehitettävä menetelmien lisäksi yhteistyötä ja viestintää

Esiselvitys maankäyttöön liittyvien vaikutusten arvioinnin kehittämisestä osana liikenneväylähankkeiden hankearviointia on valmistunut. Liikenneväylähankkeilla on erilaisia vaikutuksia  maankäyttöön  ja  yhdyskuntarakenteeseen, mutta niiden käsittelyyn hankearvioinnissa tai muissa arvioinneissa ei kaikilta osin ole selviä tai yhtenäisiä menettelyjä. Tilanteen parantamiseksi ehdotetaan vaikutusarvioinnin kehittämistä niin liikenteen, maankäytön ja yhdyskuntarakenteen vaikutuksien ymmärtämiseksi. Arviointimenetelmät voisivat olla yhteisiä, jolloin säästyisi menetelmien kehitysvaivaa ja tulokset […]

FLOU pilotoi avoimen lähdekoodin aktiviteettipohjaisia liikennekysyntämalleja

FLOU pilotoi avoimen lähdekoodin aktiviteettipohjaisia liikennekysyntämalleja

FLOU pilotoi avoimen lähdekoodin aktiviteettipohjaista liikennekysynnän mallia Helsingin seudulle. Malli tehtiin käyttäen MATSim simulaatioympäristöä. Liikenteen kysyntä syntyy ihmisten tarpeesta osallistua aktiviteetteihin kuten koulutukseen, töihin, harrastuksiin tai ostoksiin. Aktiviteettipohjainen liikennekysynnän malli ennustaa liikennettä asukkaiden päivittäisten aktiviteettien perusteella. Aktiviteettipohjainen liikenteen ennustaminen parantaa ennustusten tarkkuutta liikennejärjestelmämuutoksen tai toimenpidemuutoksien vaikutuksien arvioinnissa. Uusien liikkumispalvelujen ja radikaalien liikennejärjestelmätoimenpiteiden vaikutusarviointi edellyttää aktiviteettipohjaisia liikennekysynnän malleja.

Maailman ensimmäinen MaaS-konferenssi järjestetään Tampereella

Maailman ensimmäinen MaaS-konferenssi järjestetään Tampereella

Maailman ensimmäinen Liikkuminen palveluna -konferenssi järjestetään Tampereella 28.–29.11. FLOU osallistuu konferenssiin kahdella esityksellä. Ensimmäinen esitys koskee skaalautuvia liikkumisen markkinoita, sekä BOMaaS-projektin ratkaisuja. Toisessa esityksessä kerrotaan FLOUn kehittämästä työkalusta jaettujen kyytien vaikutusten arviointiin. Lisätietoja: http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/uutiset-ja-tapahtumat/tapahtumat/the-1st-international-conference-on-mobility-as-a-service-icomaas-in-tampere-on-28-29-nov-x239641