FLOUheader

FLOU

Olemme itsenäinen liikenteen strategiseen suunnitteluun ja riskienhallintaan erikoistunut konsulttitoimisto

Työssämme korostuu kokonaisvaltainen kaikki liikennemuodot käsittävät liikennejärjestelmäymmärrys. Teknologia on meille väline, ei tavoite. Projekteissa näkökulmat vaihtelevat asiakastarpeiden mukaan kasautumisesta kyberturvallisuuteen.

Meidät valitaan kumppaniksi kokonaisvaltaisen näkökulman, laskennallisen osaamisen ja innostuvan luonteen takia. Työtavoissamme korostuvat innovatiivisuus, sitoutuminen ja eri sidosryhmien osallistavuus.

Uskomme, että tulevaisuuden ratkaisut edellyttävät monitieteistä analyyttisyyttä ja rohkeaa asennetta. Kun maailma ympärillä on muutoksessa, korostuu tietoon perustuva päätöksenteko entisestään. Me selvitämme asiakkaillemme vaikutukset riippumattomasti. Uskomme, että vastuullinen toimija tunnistaa tosiasiat, hallitsee riskit, varautuu uhkiin, ymmärtää taloudellisen ja sosiaalisen vaikutuksen, kestävyyden vaatimukset ja ison kuvan - ja toimii oikean tiedon pohjalta. Tässä työssä me olemme paras kumppanisi.

img alt

FLOUn historia

history lane

2016

Tarinamme alkaa vuonna 2016, kun FLOU perustetaan ratkomaan liikennejärjestelmään liittyviä kysymyksiä. Oma kehitystyö uusien liikkumispalveluiden analytiikan saralla alkaa. Ensimmäisinä asiakasprojekteina analysoidaan Helsingin kantakaupungin joukkoliikenteen suunnitelmia, rataliikenteen ohjauksen palveluita ja kehitetään liikkuminen palveluna -konseptin tietoarkkitehtuuria.

history lane

2017

Pääsemme selvittämään liikenteen uusien palvelujen ja yhteiskäyttöautoautojen roolia yhteiskunnassa. Vaikutusarvioinnin eri näkökulmat korostuvat omaisuudenhallintaa ja liikennehankkeiden hankearviointia käsittelevissä kehittämistöissä, joita tehdään yhdessä Liikenneviraston kanssa. Robottiautokokeilu SOHJOA Baltic alkaa kuudessa kaupungissa.

history lane

2018

Liikennesuunnittelija, IT-guru, matemaatikko ja valtiotieteilijä ratkovat liikennejärjestelmän haasteita jo 26 eri projektissa, jotka ulottuvat Tartosta Vieremälle. Yhteistyö tiedemaailman kanssa vahvistuu, kun FLOU valitaan vetämään 12 hankepartnerin tutkimusta liikenteen kiinteistömarkkinavaikutuksista.

history lane

2019

Liikennepoliittisissa tavoitteissa korostuvat yhä kokonaisvaltaisemman kestävyyden eri aspektit. Ruuhkamaksuja, vähäpäästövyöhykkeitä ja tieverkon sähköistämistä tutkitaan toimenpiteinä liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Selvitämme maan arvon hyödyntämistä liikenteen rahoituskeinona. Kehitämme liikenteen sosiaalisten vaikutusten arviointia.

history lane

2020

Voitamme tarjouskilpailun Tallinnan seudun joukkoliikenteen suunnittelusta. Ensimmäinen allianssiprojektimme käynnistyy Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen muodossa liikennesuunnittelun, vastuullisuuden ja riskienhallinnan parissa. Muutto Hietalahdenrantaan suurempiin tiloihin.

history lane

2021

Selvitämme lentoveron vaikutuksia. Älyliikennerintamalla suunnitellaan Helsingin seudun ja koko valtakunnan seuraavia toimenpiteitä liikenteen automaation mahdollistamiseksi. Pääsemme hyödyntämään mallinnusosaamistamme mm. alueellisen junaliikenteen, paloasemaverkoston, kanavien vedenkorkeuden ja ratojen käyttäjämaksujen arvioinnissa.

history lane

2022

Lokakuussa FLOUlaisia on jo 10. Projektirintamalla kehitämme valtakunnallista liikennemallijärjestelmää ja laadimme valtakunnallisia liikenne-ennusteita. Selvitämme liikenneverkkoon liittyviä yritysvaikutuksia ja tuemme kaupunkiseutujen MAL-suunnittelua. Laadimme joukkoliikenteen kehityskuvia.